No Limit Texas Holdem regler

Den mest populære pokervariant er klart Texas Hold’em No Limit. I denne guide til reglerne Texas Holdem No Limit gennemgår vi spillets gang hele vejen igennem en pokerhånd, og illustrerer med grafiske eksempler.

Først er det vigtigt at vide hvad der slår hvad i Texas Holdem. Hvis du ikke ved hvad der slår hvad i poker, anbefaler vi at du nærstuderer pokerhændernes rangering.

Reglerne til Texas Holdem No Limit

I No Limit Texas Holdem får hver spiller tildelt to “hole cards”, som er skjult for alle andre spillere.

Derefter kommer der op til 5 fælleskort på bordet, som alle spillerne kan se. Disse kaldes også “flop”, “turn” og “river”.

Lav den bedste 5-korts pokerhånd ved at kombinere dine to hole cards med de 5 fælleskort på bordet.

The Deal

I hver hånd er der en dealer, som giver kortene. Dealerknappen på bordet angiver hvem der giver kort, og efter hver hånd skubbes dealerknappen en tak til venstre. Dealeren giver kort med urets retning startende med spilleren på dealerens venstre side.

Normalt i Texas Holdem No Limit benyttes der en blind struktur, som består af Small Blind og Big Blind. Disse er tvunge bets, som spillerne til venstre for dealeren skal betale i hver omgang. Dette sker for at sikre, at der altid er penge i puljen at spille om.

Når alle spillere har fået 2 hole cards begynder den første byderunde.

Se eksemplet herunder:

Billedet her er taget lige efter dealeren har givet kort. Dealeren i dette billede er således Mihalq4-85, mens TVJdk er i Small Blind og LenaV er Big Blind.

Pre-flop

Første byderunde kan nu begynde. Denne byderunde kaldes for “Pre-Flop”. I eksemplet her er toogodoom den første spiller som skal handle. Denne position ved bordet kaldes for Under The Gun (UTG).

UTG er altid den første der skal agere pre-flop, men efter floppet (som er næste byderunde) er det den første spiller der stadig har kort til venstre for dealeren, som skal agere først.

I dette eksempel foldes der rundt til Mikhalq4-85 som better $0.30.  Spillerne i Small og Big Blind kan vælge at folde til, calle eller raise.

Se eksemplet herunder:

Alle spillere har valgmuligheden mellem at fold/call eller raise når det er deres tur. I No Limit må spillere raise helt ned til 2x Big Blindens størrelse eller helt op til et All In, hvor spilleren satser alle sine chips.

Hvis ingen har raised når turen kommer til Big Blind, kan han vælge at checke sin hånd og dermed se et flop. Han kan også vælge at raise.

Når byderunden er slut ved at Big Blind checker eller en spiller caller det sidste raise, vil dealeren tage et kort og placere det med fronten ned mod bordet. Dette kaldes “burn card”. Det primære formål med at brænde et kort  er at forhindre snyd og det stammer fra dengang, hvor poker udelukkende blev spillet i illegale klubber og homegames.

Floppet

Dealeren placerer derefter de næste tre kort i bunken med fronten opad midt på borden, så alle kan se dem. Disse fælleskort kaldes “floppet”.

Se eksempel herunder:

I dette billede er der to spillere tilbage med kort. Small Blind (TVJdk) og dealeren Mikalq4-85. Spilleren der skal agere først er TVJdk, fordi han er første mand med kort til venstre for dealeren.

Han kan nu vælge at checke eller bette sin hånd. Bemærk at fold også er en mulighed, men da der endnu ikke er noget bet før det er TVJdks tur, er der ingen grund til at smide kortene væk, da det stadigvæk er gratis at fortsætte i hånden.

Turn

Når byderunden på floppet er afsluttet ved, at det sidste raise er blevet called, er det tid til at se det fjerde fælleskort – Turn (også kaldet “Fourth Street”). Igen brænder dealeren et kort inden Turn-kortet lægges ud på bordet.

Se eksemplet herunder:

Igen er det spilleren til venstre for dealerknappen som skal agere først. Igen har han muligheden for at checke eller bette sin hånd. Byderunden slutter igen når det sidste bet/raise er blevet called.

River

Det er blevet tid til det 5. og sidste fælleskort i hånden – riveren (også kaldes “Fifth Street”).  Igen brænder dealeren et kort inden river-kortet lægges på bordet.

Se eksemplet herunder:

Igen starter første spiller til venstre for dealeren med at agere i hånden, og når byderunden er slut ved at det sidste bet/raise er blevet called, er det tid til showdown.

Showdown

Ved showdown er hånden slut, der er ikke flere byderunder og nu skal hænderne vises op og den bedste 5-korts hånd skal findes. Spilleren som lavede det sidste bet/raise, og som blev called, skal vise sin hånd først.

Spilleren som lavede det sidste call har altså muligheden for ikke at vise sine kort, hvis han ikke har den bedste hånd af de to. Han skal således kun vise hånden op, hvis han ønsker at vinde puljen. At smide sine kort væk uden at vise dem ved showdown kaldes at “mucke” sin hånd.

Det har den fordel at modstanderen ikke får mulighed for at se, hvad den tabende spiller callede med.

Se eksemplet herunder:

I dette tilfælde vinder Mihalq4-85 hånden, da han kan lave den bedste hånd (10-10-9-8-7) mod TVJdks (5-5-9-8-7). Mihalq4-85 har altså et par ti mod TVJdks par fem.

Texas Hold’em All-In reglerne

Den store forskel på Fixed Limit og No Limit Holdem er, at i No Limit kan en spiller vælge at gå all in med alle sine chips på hvilket som helst tidspunkt i hånden (når det er hans tur).

Dette kan skabe nogle sjove situationer, da ikke alle spillere altid har det samme antal chips foran sig. I nogle gamle film blev poker fremstillet således, at hvis helten ikke kunne matche skurkens penge på bordet, måtte helten folde sin hånd. Sådan er det ikke i virkeligheden.

En spiller kan altid vinde en tilsvarende del af puljen, som han selv kan matche med sine egne chips.

All-in eksemplet

To spillere ender all in. Spiller 1 starter hånden med $100, mens spiller 2 starter hånden med $70. Efter floppet er puljen på $6 og Spiller 1 har nu $97 mens Spiller 2 har $67. Spiller 1 vælger nu at gå all in med alle $97. Hvis Spiller 2 caller kan han maksimalt putte sine $67 i puljen, hvilket betyder at han kun kan vinde $67 af Spiller 1’s penge. Det vil sige, at hvis Spiller 2 vinder hånden, får Spiller 1 $30 tilbage (forskellen på $67 og $97). Det er den del af all in bettet Spiller 2 ikke kunne matche.

Dette var reglerne til Texas Holdem No Limit, god fornøjelse med spillet og held og lykke ved bordene.